M3 modulio programa

 

Šio kurso metu susipažinsite su asmeninio kompiuterio programine tekstų apdorojimo įranga, įgysite žinių ir įgūdžių, kaip atlikti pagrindines tekstinių dokumentų parengimo ir tvarkymo operacijas, gebėsite taisyti ir formatuoti dokumentus, papildyti juos grafikos elementais, lentelėmis. Taip pat supažindinsime Jus su masinių laiškų parengimo technika ir dokumentų rengimo automatizavimo elementais. Klausytojas galės pats pasirinkti jam priimtinesnę teksto redagavimo programą: MS Word arba OpenOffice Writer.