MS Word

 

Šio kurso metu turėsite galimybę įgyti gebėjimų dirbti su MS Word programa. Susipažinsite su MS Word darbo režimais, naudojimosi meniu būdais, priemonių juostomis ir jų paskirtimi. Išmoksite, kaip išsaugoti dokumentus, juos atverti, rinkti ir redaguoti tekstą, naudotis automatine teksto korektūra, automatiniu tekstu ir naudojimo būdais, teksto paieška ir pakeitimais, skiemens naudojimu tekste. Taip pat įgysite gebėjimų formatuoti tekstą, numeruoti pastraipas, tekstus dalinti į stulpelius, dokumentą – į skyrius, kurti antraštes ir paantraštes, sudaryti lenteles, rūšiuoti duomenis ir kt.

 

Microsoft® Word mokymo programa

 

1. Turinys I. Sukurkite paprastą turinį

Iš turinio skaitytojai sužino apie dokumente nagrinėjamas temas ir gali rasti reikiamas dokumento vietas. Dirbdami programa Word galite keliais būdais kurti ir formatuoti turinius taip, kaip Jums reikia. Baigę klausyti šį kursą Jūs galėsite:

 • Kurti turinius pagal įtaisytuosius antraščių stilius, vartotojo stilius ir dokumento struktūros lygius.
 • Formatuoti turinį ir jam suteikti norimą išvaizdą.

Trukmė: 1-2 ak. val.

2. Sukurti dokumento struktūrą

Dokumento struktūrinis rodymas gali Jums padėti ir suplanuoti jo turinį. Sužinokite, kaip lengva sukurti dokumento struktūrą ir ją greitai pertvarkyti programoje Microsoft Word. Baigę šį kursą mokėsite:

 • Sukurti dokumento struktūrą nuo pradžių.
 • Pertvarkyti jau esamą struktūrą.
 • Pakelti ar pažeminti struktūros įrašus, padidinant ar sumažinant jų svarbą visoje struktūroje (pavyzdžiui, paversti aukščiausio lygio antraštę pavaldžia antrašte).
 • Išskleisti ir sutraukti teksto dalis ir peržiūrėti esamą dokumentą struktūriniame pavidale.

Trukmė: 1-2 ak. val.

3. Puslapio ir dokumento išnašų kūrimas

Išmokite įterpti puslapio ir dokumento išnašas į Microsoft Word dokumentus. Taip pat keisti puslapio išnašas į dokumento išnašas ir atvirkščiai, perkelti, kopijuoti ir naikinti išnašas bei tinkinti išnašų nuorodos žymų numerių formatą. Baigę klausyti šį kursą Jūs galėsite:

 • Pridėti puslapio ir dokumento išnašas.
 • Naikinti puslapio ir dokumento išnašas.
 • Tinkinti puslapio ir dokumento išnašas.

Trukmė: 1-2 ak. val.

4. Papuoškite dokumentus fonu, kraštinėmis ir teksto efektais

Sužinokite, kaip vandens ženklai, fonas, kraštinės, spalvinimas ir grafiniai teksto efektai gali pagyvinti jūsų Microsoft Word dokumentą. Baigę klausyti šį kursą galėsite:

 • Pridėti vandenženklį arba foną.
 • Kurti kraštines ir spalvinimo efektus tekste, lentelėse ir puslapiuose.
 • Animuoti tekstą ir kurti kitus grafinius efektus.

Trukmė: 1-2 ak. val.

5. Viršutinysis ir apatinysis kolontitulai: nuo paprastų iki sudėtingų

Sužinokite, kaip Microsoft Word dokumentams sukurti viršutinius ir apatinius kolontitulus, pradedant paprasčiausiais, vienodais visuose puslapiuose, ir baigiant sudėtingais, kitokiais skirtinguose puslapiuose ar dokumento sekcijose. Baigę klausyti šį kursą Jūs galėsite:

 • Sukurti paprasčiausius kolontitulus su tokia informacija, kaip nuoseklūs puslapių numeriai, autoriaus vardas, pavadinimas ir data.
 • Redaguoti ir ištrinti viršutinius ir apatinius kolontitulus.
 • Įterpti sudėtingesnius kolontitulus, kurie pavyzdžiui yra kitokie pirmame puslapyje.
 • Sukurti atskiras dokumento sekcijas.

Trukmė: 1-2 ak. val.

6. Laiškų suliejimo būdu siųskite laiškus gavėjų grupėms ir kurkite kitus dokumentus

Išmokite programa Microsoft Word laiškų suliejimo būdu kurti laiškų partijos vokus ir jų etiketes. Vėliau sužinosite, kaip atlikti sudėtingesnius veiksmus ir sukurti paprastu arba elektroniniu paštu siunčiamus laiškus su kiekvienam asmeniui skirta informacija, unikaliais numeriais pažymėtus kuponus ir kitus dokumentus. Baigę klausyti šį kursą Jūs:

 • Suvoksite laiškų suliejimo principą ir išmoksite gauti norimus rezultatus.
 • Galėsite sudaryti gavėjų grupei siunčiamų laiškų dokumentą.
 • Galėsite atlikti paprastą laiškų suliejimo procesą, kuriuo į vienodų dokumentų rinkinį įtraukiami unikalūs adresai.
 • Galėsite atlikti sudėtingesnį laiškų suliejimą – į vienodų dokumentų rinkinį įtraukti kelis unikalius elementus.

Trukmė: 1-2 ak. val.

7. Priderinkite savo įrankių juostas ir meniu

Sužinokite, kaip pakeisti esamas įrankių juostas ir meniu, nuorodų meniu ir kaip sukurti savo įrankių juostas ir meniu Microsoft Word programoje. Baigę šį kursą galėsite:

 • Perkelti įrankių juostas ir meniu.
 • Keisti esamas įrankių juostas ir meniu.
 • Sukurti įrankių juostą, atitinkančią jūsų poreikius.
 • Sukurti savo meniu.
 • Priderinti nuorodų meniu.
 • Grąžinti numatytuosius meniu ir įrankių juostų nustatymus.

Trukmė: 1-2 ak. val.

8. Padėkite jus apsaugoti: Office sauga

Sužinokite saugos pagrindus Microsoft Office programoms ir ką galite padaryti, kad padėtumėte apsaugoti savo kompiuterį ir dokumentus. Sužinokite apie skaitmeninius parašus, pagrindinę informaciją apie makrokomandas ir virusus bei, kaip sukurti gerus slaptažodžius, kurie padėtų apsaugoti Jūsų dokumentus. Baigę klausyti šį kursą Jūs galėsite:

 • Sukurti sudėtingus slaptažodžius ir slaptažodžiu apsaugoti dokumentus programose Microsoft Word, Excel ir PowerPoint.
 • Suprasti antivirusinės programinės įrangos naudojimo svarbą.
 • Apibrėžti, kas yra makrokomanda ir nustatyti makrokomandų saugos lygmenis apsaugai nuo virusų.
 • Patikrinti skaitmeninį parašą ir nustatyti, ar makrokomandą sukūrė patikimas leidėjas.

Trukmė: 1-2 ak. val.

9. Programos Word dokumentų apsauga

Sužinokite, kaip galite apsaugoti savo dokumentus bei riboti jų prieigą ir pakeitimus, kuriuos gali daryti kiti asmenys. Taip pat sužinokite, kaip prieš perduodant dokumentą šalinti asmeninio pobūdžio informaciją, pvz., redaktorių vardus ir pavardes, atsektus pakeitimus ir paslėptą tekstą. Baigę klausyti šį kursą Jūs galėsite:

 • Naudodamiesi informacijos teisių tvarkymo (IRM) funkcija nurodyti, kam gali būti teikiama prieiga prie Jūsų dokumentų ir kas gali juos keisti.
 • Kontroliuoti, kiek kiti asmenys gali prieiti ir keisti tam tikras dokumento dalis, nurodyti pakeitimų pobūdį, pvz., atsektus pakeitimus, komentarus arba formatavimą. Pavyzdžiui, galite neleisti redaktoriui keisti dokumento antraščių stiliaus.
 • Prieš siųsdami dokumentus rasti ir pašalinti paslėptus duomenis: atsektus pakeitimus, komentarus ir paslėptą tekstą. Taip niekada nepapulsite į nepatogią padėtį, kitiems perskaičius informaciją, kurią nemanėte esant matomą.

Trukmė: 1-2 ak. val.

10. Kas yra XML?

Išmokite XML pagrindus, kas tai yra, kaip veikia ir pažiūrėkite, kaip kai kurios Microsoft Office sistemos programos padės naudoti XML. Baigę klausyti šį kursą Jūs galėsite:

 • Planuoti XML sistemą.
 • Naudoti ir laikytis pagrindinės XML terminijos ir sąvokų, pvz., žymės, schemos ir transformacijos.
 • Pažiūrėti, kaip XML veikia kai kuriose Microsoft Office sistemos programose.

Trukmė: 1-2 ak. val.

11. XML programoje Word. Įvadas

Pažiūrėkite, kaip Microsoft Office Word 2003 XML veikia kartu, kad padėtų pakartotinai panaudoti duomenis Word dokumentuose ir kitose programose. Baigę klausyti šį kursą Jūs galėsite:

 • Įrašyti Word dokumentą kaip XML failą.
 • Apžiūrėti WordprocessingML, XML schemos, kurią kaip numatytąją naudoja programa Word, struktūrą.
 • Atidarant ar įrašant XML failą programa Word pritaikyti XSLT.
 • Žinoti, kam reikalingos XML schemos ir XSLT.
 • Sukurti Word šabloną su XML elementais, skirtais duomenims įvesti.
 • Įvesti duomenis į dokumento XML elementus.

Trukmė: 1-2 ak. val.

12. Kaip sukurti neįgaliesiems prieinamą Office dokumentą

Sužinokite, kas yra prieiga ir su kokiomis problemomis susiduria neįgalieji skaitydami Jūsų dokumentus. Sužinokite įvairius skirtingų žmonių prieinamumo poreikius ir, ką reikia daryti, kad dokumentai taptų jiems prieinami. Užbaigę šį kursą Jūs mokėsite:

 • Suvokti skirtingas fizinės negalios rūšis.
 • Įvertinti, kodėl dokumentas gali būti neprieinamas kai kuriems žmonėms dėl negalios.
 • Sukurti labiau prieinamus dokumentus naudodami tinkamą šrifto dydį, apibūdinti iliustraciją, pridedant tekstą, keisti ekrano spalvas, tinkamai pateikti tinklavietes, žinosite, ką daryti su animuotu tekstu.

Trukmė: 1-2 ak. val.